logo_gal-dsgh

Grupul de Acțiune Locală

Depresiunea Sebiș Gurahonț Hălmagiu

Pagina oficială

Aici puteți găsi informații despre strategiile de dezvoltare locală, măsuri, apeluri de selecție, activități curente, arhiva, precum și datele noastre de contact

Contact

navighează către conținut

goto_button

Parteneriat

Componența și teritoriul

Componența parteneriatului

Anexa-3-Componenta-parteneriatului-25.04.2016-final.docx

Strategia de Dezvoltare Locală SDL

Strategia de Dezvoltate Locală V03 2018 aprobată de AM-PNDR la 18.12.2018

Publicat la 24.12.2018

3. F6-DSGH Aprobare modif.3 SDL-dec.2018
Strategia de Dezvoltate Locală V02 2018 aprobată de AM-PNDR la 09.08.2018

Publicat: 13.08.2018

2. F6-DSGH-Aprobare modif.2SDL-aug.2018
Strategia de Dezvoltate Locală 2018

SDL GAL DSGH -V01-aprobat - 29.01.2018.pdf

1. F6-DSGH-Aprobare modif. 1 SDL-ian.2018
Strategia de Dezvoltare Locală GAL-DSGH

P.A.CS1 sM 19.4 - GAL DSGH-definitivat-iunie 2017.rtf

Anexa 1 - Acord de parteneriat

Publicat la 16.09.2018

Anexa-2 Fisa de prezentare a teritoriului v5

Publicat la 16.09.2018

Anexa 4-SDL

Publicat la 16.09.2018

Anexa 5 - Harta GAL

Publicat la 16.09.2018

Anexa 8 - Atributii funcții

Publicat la 16.09.2018

Măsuri

Masura-1-1B - Cooperarea în scopul creării de forme asociative rețele si clustere grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale

Fisa masurii 1-1B-ian.2018.docx

Măsura-2.1-2A - Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole

Fisa masurii 2.1-2A-ian.2018.docx

Fișa măsurii 3-3A2A

Publicat la 01.01.2018

Măsura-6.1-6A - Înființarea de activități neagricole

Publicat: 10.09.2018

Masura 6.2-6A - Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism

Fisa masurii 6.2-6A-ian.2018.docx

Masura 6.3-6B Dezvoltarea spatiului rural LEADER - versiunea 4
0.Ghidul Solicitantului M6.3-V04-octombrie 2019

Publicat la 16.10.2019

1.Anexa 1 - Cerere de finantare M6.3-v04-octombrie 2019.xlsm

Publicat la 16.10.2019

2.Anexa 2 - Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016

Publicat la 16.10.2019

3. Anexa 3 - Memoriu Justificativ

Publicat la 16.10.2019

4. Anexa 4 - Recomandari analiza cost beneficiu

Publicat la 16.10.2019

5. Anexa 5 - Rezultate finale - recensamantul Populatiei 2011 Tabelul nr.3

Publicat la 16.10.2019

6. Anexa 6 - Fisa masurii 6.3(6B)-Dezvoltarea spatiului rural LEADER

Publicat la 16.10.2019

7. Anexa 7 - Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect

Publicat la 16.10.2019

8. Anexa 8 - Model declaratie propria raspundere - Circuit turistic

Publicat la 16.10.2019

9. Anexa 9 - G.E2L-Fișa evaluare generala - M6.3-v03 - martie 2019

Publicat la 13.03.2019

10. Anexa 10 - Declaratie de raportare catre GAL - martie 2019

Publicat la 13.03.2019

11. Anexa 11 - Declarație prelucrare date cu caracter personal

Publicat la 13.03.2019

12. Manual Procedura M6.3-v03-martie 2019

Publicat la 13.03.2019

Masura 6.4-6B - Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate
Fisa masurii 6.4-6B-ian.2018

1. Ghid-M 6.4-V01-noi.2018-GAL DSGH

Publicat la 07.11.2018

2. Anexa 1-Cerere-de-finantare-6.4(6B)

Publicat la 07.11.2018

3. Anexa-3-Studiu-de-Fezabilitate-si-DALI

Publicat la 07.11.2018

4. Anexa 4 - Recomandari_analiza_cost_beneficiu.doc

Publicat la 07.11.2018

5. Anexa 5- Rezultate finale recensamantul Populatiei 2011 Tabelul nr.3.xls

Publicat la 07.11.2018

6. Fisa masurii 6.4(6B).docx

Publicat la 07.11.2018

7. Anexa 7 - Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect

Publicat la 07.11.2018

8. Anexa 8-Model-contract-de-parteneriat

Publicat la 07.11.2018

9. G.E2L-Fisa-de-evaluare-generala-M6.4(6B)

Publicat la 07.11.2018

10. Anexa 10 - Declaratie_de_raportare_catre_GAL

Publicat la 07.11.2018

11. Anexa 11-Declarație prelucrare date cu caracter personal

Publicat la 07.11.2018

12. Anexa-12-Declarația-pe-propria-răspundere-a-solicitantului

Publicat la 07.11.2018

13. Manual Procedura-V01-noi. 2018-m 6.4

Publicat la 07.11.2018

Masura 6.5-6B - Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

Publicat la 11.01.2019

Apeluri (sesiuni) de selecție

Rapoarte de selecții

Apel de Selecție SCURT M6.3 - octombrie 2019

Publicat la 16.10.2019

Apel de Selecție DETALIAT M6.3 - octombrie 2019

Publicat la 16.10.2019

Apel de Selecție DETALIAT M6.3-AVIZAT

Publicat la 16.10.2019

Apel de Selecție SIMPLIFICAT M6.3-AVIZAT

Publicat la 16.10.2019

Apel de Selecție SCURT M6.4 - octombrie 2019

Publicat la 16.10.2019

Apel de Selecție DETALIAT M6.4 - octombrie 2019

Publicat la 16.10.2019

Apel de Selecție SCURT M6.5 - octombrie 2019

Publicat la 16.10.2019

Apel de Selecție DETALIAT M6.5 - octombrie 2019

Publicat la 16.10.2019

Apel de Selecție DETALIAT M6.4-AVIZAT

Publicat la 16.10.2019

Apel de Selecție SIMPLIFICAT M6.4-AVIZAT

Publicat la 16.10.2019

Apel de Selecție DETALIAT M6.5-AVIZAT

Publicat la 16.10.2019

Apel de Selecție SIMPLIFICAT M6.5-AVIZAT

Publicat la 16.10.2019

Calendar sesiuni 2019 (actualizat 9)

Publicat la 25.09.2019

Calendar sesiuni 2019 (actualizat 8)

Publicat la 02.09.2019

Calendar sesiuni 2019 (actualizat 7)

Publicat la 30.07.2019

Calendar sesiuni 2019 (actualizat 6)

Publicat la 01.06.2019

Notă Raport Final de Selecție aferent M6.3/6B-Sesiunea 3/2019

Publicat la 05.06.2019

Raport Intermediar de Selectie-m6.3-sesiunea 3/2019

Publicat la 29.05.2019

Calendar sesiuni 2019 (actualizat 5)

Publicat la 02.05.2019

Calendar sesiuni 2019 (actualizat 4)

Publicat la 01.04.2019

Apel de selecție scurt m6.3-v03-avizat CDRJ

Publicat la 13.03.2019

Apel de selectie detaliat m6.3-v03-avizat CDRJ

Publicat la 13.03.2019

Formular F2-avizare M6.3-v03-2019

Publicat la 13.03.2019

Calendar sesiuni 2019 (actualizat 3)

Publicat la 05.03.2019

Raport Intermediar de Selectie-M6.3-Sesiunea 2/2018

Publicat la 06.02.2019

Calendar sesiuni 2019 (actualizat 2)

Publicat la 29.01.2019

Calendar sesiuni 2019 (actualizat 1)

Publicat la 05.01.2019

Calendar sesiuni 2018 (actualizat 11)

Publicat la 06.12.2018

Apel de Selectie M 6.3 scurt

Publicat la 09.11.2018

Apel de Selectie M 6.3 detaliat

Publicat la 09.11.2018

Apel de Selectie M 6.4 avizat CDRJ

Publicat la 09.11.2018

Apel de Selectie M 6.4 scurt

Publicat la 09.11.2018

Apel de Selectie M 6.4 detaliat

Publicat la 09.11.2018

APEL SELECTIE M 6.4 avizat CDRJ

Publicat la 09.11.2018

Apel de Selectie M 6.1 scurt

Publicat la 24.08.2018

Calendar sesiuni (actualizat 10) 2018)

Publicat la 03.11.2018

Calendar estimativ sesiuni 2018 (actualizat 9)

Publicat la 02.08.2018

Apel de Selectie M 6.1 detaliat

Publicat la 24.08.2018

Calendar estimativ (actualizat 7) sesiuni 2018

Publicat la 06.08.2018

Raport de selecție intermediar - Măsura 6.1

Publicat la 24.09.2018

Nota Raport Final Selectie - M6.1 - 01.10.2018

Publicat la 01.10.2018

Nota Raport Final Selectie - M6.3 - 01.08.2018

Publicat la 01.08.2018

Raport Final de Selectie - M2.2/2B

Publicat la 01.08.2018

Raport de Soluționare al Contestațiilor - M 2.2

Publicat la 01.08.2018

Raport de selecție intermediar - M 2.2

Publicat la 19.07.2018

Raport de selecție intermediar - M 6.3

Publicat la 18.07.2018

Calendar estimativ (actualizat 6) sesiuni 2018

Publicat la 05.06.2018

Calendar estimativ (actualizat 5) sesiuni 2018

Publicat la 05.06.2018

Calendar estimativ (actualizat 4) sesiuni 2018

Publicat la 04.05.2018

Apel de Selectie M 2.2 scurt - mai 2018

Publicat la 01.05.2018

Apel de Selectie M 2.2 detaliat - mai 2018

Publicat la 01.05.2018

Apel de Selectie M 6.3 scurt

Publicat la 20.04.2018

Apel de Selectie M 6.3 detaliat

Publicat la 20.04.2018

Calendar estimativ sesiuni 2018 (actualizat 3)

Calendar estimativ(actualizat 3)sesiuni 2018.docx

Calendar estimativ sesiuni 2018 (actualizat 2)

Calendar estimativ(actualizat 2)sesiuni 2018.docx

Calendar estimativ sesiuni 2018 (actualizat 1)

Calendar estimativ (actualizat 1) sesiuni 2018.docx

Calendar estimativ lansare sesiuni 2018

Calendar estimativ lansare sesiuni 2018.docx

Activități curente

Achiziții

Programul de achiziţii contract-actualizat 1 - sM 19.4

3.P.A.CS1 sM 19.4 -actualizat(1)-08.01.2018.rtf

Program de achizitii general pentru proiect sM 19.4

P.A.CS1 sM 19.4 - GAL DSGH-definitivat-iunie 2017.rtf

Program de achizitii anual pentru proiect sM 19.4

P.A.CS1 sM 19.4 - anual-GAL DSGH-definitivat-iunie 2017.rtf

Arhiva

Masura 6.3-6B Dezvoltarea spatiului rural LEADER
0.Ghidul Solicitantului M6.3-v03-martie 2019

Publicat la 13.03.2019

1. Anexa 1 - Cerere de finantare M 6.3-v03-martie 2019

Publicat la 13.03.2019

2. Anexa 2 - Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016

Publicat la 13.03.2019

3. Anexa 3 - Memoriu Justificativ

Publicat la 13.03.2019

4. Anexa 4 - Recomandari analiza cost beneficiu noi.2018

Publicat la 13.03.2019

5. Anexa 5 - Rezultate finale - recensamantul Populatiei 2011 Tabelul nr.3

Publicat la 13.03.2019

6. Anexa 6 - Fisa masurii 6.3(6B)-Dezvoltarea spatiului rural LEADER

Publicat la 13.03.2019

7. Anexa 7 - Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect

Publicat la 13.03.2019

8. Anexa 8 - Model declaratie propria raspundere - Circuit turistic

Publicat la 13.03.2019

9. Anexa 9 - G.E2L-Fișa evaluare generala - M6.3-v03 - martie 2019

Publicat la 13.03.2019

10. Anexa 10 - Declaratie de raportare catre GAL - martie 2019

Publicat la 13.03.2019

11. Anexa 11 - Declarație prelucrare date cu caracter personal

Publicat la 13.03.2019

12. Manual Procedura M6.3-v03-martie 2019

Publicat la 13.03.2019

Masura 6.4-6B - Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate
Fisa masurii 6.4-6B-ian.2018

1. Ghid-M 6.4-V01-noi.2018-GAL DSGH

Publicat la 07.11.2018

2. Anexa 1-Cerere-de-finantare-6.4(6B)

Publicat la 07.11.2018

3. Anexa-3-Studiu-de-Fezabilitate-si-DALI

Publicat la 07.11.2018

4. Anexa 4 - Recomandari_analiza_cost_beneficiu.doc

Publicat la 07.11.2018

5. Anexa 5- Rezultate finale recensamantul Populatiei 2011 Tabelul nr.3.xls

Publicat la 07.11.2018

6. Fisa masurii 6.4(6B).docx

Publicat la 07.11.2018

7. Anexa 7 - Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect

Publicat la 07.11.2018

8. Anexa 8-Model-contract-de-parteneriat

Publicat la 07.11.2018

9. G.E2L-Fisa-de-evaluare-generala-M6.4(6B)

Publicat la 07.11.2018

10. Anexa 10 - Declaratie_de_raportare_catre_GAL

Publicat la 07.11.2018

11. Anexa 11-Declarație prelucrare date cu caracter personal

Publicat la 07.11.2018

12. Anexa-12-Declarația-pe-propria-răspundere-a-solicitantului

Publicat la 07.11.2018

13. Manual Procedura-V01-noi. 2018-m 6.4

Publicat la 07.11.2018

Masura 6.5-6B - Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

Publicat la 11.01.2019

Măsura 6.1/6A Înființarea de activități neagricole
INFORMARE m6.1

Publicat la 10.09.2018

0. Ghid final- M6.1-V01-septembrie 2018

Publicat la 24.08.2018

1. Cerere de finantare m6.1-v01-septembrie 2018

Publicat la 24.08.2018

2. Anexa_2_Model_P.A.-M-6.1-final

Publicat la 24.08.2018

3. Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Publicat la 24.08.2018

4. Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Publicat la 24.08.2018

5. Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Publicat la 24.08.2018

6. Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Publicat la 24.08.2018

7.Anexa 7-Lista_codurilor_CAEN_eligibile_M6.1(6A)

Publicat la 24.08.2018

8.Anexa 8-Fisa masurii 6.1(6A)

Publicat la 24.08.2018

9. G.E2L-Fisa de evaluare generala a proiectului M 6.1. (6A)

Publicat la 24.08.2018

10. G.E4L-Fisa verificare in teren-6.1(6A)

Publicat la 24.08.2018

11G. E5L-Formular Solicitare Informatii Suplimentare-M6.1(6A)

Publicat la 24.08.2018

12. Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Publicat la 24.08.2018

13. Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco-turistice

Publicat la 24.08.2018

14. Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate

Publicat la 24.08.2018

15. Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale

Publicat la 24.08.2018

16.Anexa 13- Declaratie raportare către GAL

Publicat la 24.08.2018

17.Anexa 14-Declarație prelucrare date cu caracter personal

Publicat la 24.08.2018

18.Manual Procedură-septembrie 2018-M 6.1

Publicat la 24.08.2018

Masura 6.3-6B Dezvoltarea spatiului rural
0.Ghidul Solicitantului M6.3-V02-noiembrie 2018

Publicat la 09.11.2018

1. Anexa 1 - Cerere de finantare M 6.3-v02-noi.2018

Publicat la 09.11.2018

2. Anexa 2 - Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016

Publicat la 09.11.2018

3. Anexa 3 - Memoriu Justificativ

Publicat la 09.11.2018

4. Anexa 4 - Recomandari analiza cost beneficiu noi.2018

Publicat la 09.11.2018

5. Anexa 5 - Rezultate finale - recensamantul Populatiei 2011 Tabelul nr.3

Publicat la 09.11.2018

6. Anexa 6 - Fisa masurii 6.3(6B)-Dezvoltarea spatiului rural LEADER

Publicat la 09.11.2018

7. Anexa 7 - Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect

Publicat la 09.11.2018

8. Anexa 8 - Model declaratie propria raspundere - Circuit turistic

Publicat la 09.11.2018

9. Anexa 9 - G.E2L-Fișa evaluare generala - M6.3-v02 - noi.2018

Publicat la 09.11.2018

10. Anexa 10 - Declaratie de raportare catre GAL - noi.2018

Publicat la 09.11.2018

11. Anexa 11 - Declarație prelucrare date cu caracter personal

Publicat la 09.11.2018

12. Manual Procedura - V02 - noi. 2018 - m 6.3

Publicat la 09.11.2018

Masura 6.5-6B - Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

FISA MASURII 6.5-6B-IAN.2018.DOCX

Masura 6.3-6B Dezvoltarea spatiului rural
Ghidul Solicitantului M6.3-V01-aprilie 2018

Publicat la 20.04.2018

MP-V.01-aprilie 2018-GAL DSGH-M 6.3

Publicat la 20.04.2018

Anexa 1 - Cerere de finantare M 6.3 -v01- 2018

Publicat la 20.04.2018

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate conform HG 907 2016

Publicat la 20.04.2018

Anexa 3 - Memoriu Justificativ

Publicat la 20.04.2018

Anexa 4 - Recomandari analiza cost beneficiu.doc

Publicat la 20.04.2018

Anexa 5 - Rezultate finale recensamantul Populatiei 2011 Tabelul nr.3.xls

Publicat la 20.04.2018

Anexa 6 - Fisa masurii 6.3(6B)-Dezvoltarea spatiului rural LEADER.docx

Publicat la 20.04.2018

Anexa 7 - Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect.doc

Publicat la 20.04.2018

Anexa 8 - Model Declaratie pe propria raspundere - Circuit turistic

Publicat la 20.04.2018

Anexa 9 - Fișa evaluare generala - M6.3 GAL-DSGH.doc

Publicat la 20.04.2018

Anexa 10 - Declaratie de raportare catre GAL

Publicat la 20.04.2018

Ghid consultativ M6.3-V01-feb.2018

Ghid consultativ M6.3-V01-feb.2018.docx

Fisa masurii 6.3-6B-ian 2018

Fisa masurii 6.3-6B-ian 2018.docx

Măsura-2.2-2B - Tineri fermieri
Ghid Final M2.2-v01-2018

Publicat la 01.05.2018

CEREREA de FINANTARE M-2.2(2B)

Publicat la 01.05.2018

G.E2L Fisa de evaluare generala a proiectului M2.2-2B

Publicat la 01.05.2018

MP-V.01-2018-GAL DSGH-M 2.2

Publicat la 01.05.2018

Anexa 1 Plan de Afaceri M 2.2 (2B)

Publicat la 01.05.2018

Anexa 6 Studiu potential

Publicat la 01.05.2018

Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

Publicat la 01.05.2018

Anexa 8 Codul si calculator de bune practici agricole

Publicat la 01.05.2018

ANEXA 10 Areale Subprogramul Tematic Pomicol 2.2

Publicat la 01.05.2018

Anexa 13 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Publicat la 01.05.2018

Anexa 14 Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Publicat la 01.05.2018

ANEXA 16 Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale

Publicat la 01.05.2018

Fisa masurii 2.2-2B-ian 2018

Fisa masurii 2.2-2B-ian 2018.docx

Ghid-M.2.2-V01-feb.2018-Consultativ

Ghid-M.2.2-V01-feb.2018-Consultativ.docx

Calendar estimativ sesiuni 2018 (actualizat 8) Final

Publicat la 24.08.2018

Calendar estimativ lansare sesiuni 2017

CALENDAR-ESTIMATIV-LANSARE-SESUNI-modificat-1-anul-2017.docx

Calendar estimativ lansare sesiuni inițial septembrie 2017

CALENDAR-ESTIMATIV-LANSARE-SESUNI-INITIAL-sept.-2017.docx

Calendar estimativ (modif.2) lansare sesiuni 2017

CALENDAR(modif.2) ESTIMATIV LANSARE SESUNI-anul 2017.docx

CALENDAR ESTIMATIV (modif.3) LANSARE SESUNI - anul 2017

CALENDAR(modif.3) ESTIMATIV LANSARE SESUNI-anul 2017.docx

Contact

Asociația Grupul de Acțiune Locală "Depresiunea Sebiș-Gurahonț-Hălmagiu"
oraș Sebiș, str. Romană, nr. 4/a
CP: 315700
jud. Arad, România
Vezi pe hartă